Gràcies pel vostre esforç

i treball per continuar junts amb la tasca d'aprendre

un poc més cada dia 

novetats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SETMANA DEL 26 AL 30 D'OCTUBRE NO HI HAURÀ ATENCIÓ TELEFÒNICA CONTINUADA

PER BAIXA DEL PERSONAL LABORAL

Consultes sobre cursos: 96 282 9470 (9:30-13:30)

 

 Absències professorat

 

 

PROVES LABORA

2 OCTUBRE 2020

COMPETÈNCIES CLAU NIVELLS 2 I 3

TRIBUNAL GANDIA

Enllaços web:

Consulta admesos i tribunal

CURSOS LABORA Nivell 2

Proves de Competències Clau de convocatòries anteriors

Llistes provisionals de resultats:

 Província de València: 

Llista provisional Nivell 2

Llista provisional Nivell 3 (08/10/2020).

INFORMACIÓ IMPORTANT:

És imprescindible complir amb totes les normes sanitàries (info. Generalitat Valenciana) i les indicacions del centre docent, on s’usarà sempre la mascareta. Manteniu la distància social i no acudiu a escola si teniu símptomes compatibles amb la Covid-19.

És molt convenient mantindre actualitzats i operatius tant el correu electrònic com el número de telèfon que ens faciliteu en la vostra sol·licitud d'admissió.

MATRÍCULA CURS 20-21

Setembre

Cita prèvia 962829470

CURSOS VALENCIÀ

PROVA LLIURE GRADUAT 2020

PROVES ACCÉS FP SUPERIOR

PROVES LABORA

 

Curs Competències  Labora

Termini de presentació de sol·licituds per a la segona convocatòria de 2020:

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A la GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

La inscripció presencial es realitza omplint la sol·licitud i presentant-la en qualsevol centre del SERVEF perquè li donen registre d'entrada.

També pot presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

SOL·LICITUD PER A INSCRIURE'S PRESENCIALMENT

Per a inscriure's telemàticament és necessari tindre codi AutoServef o bé firma electrònica de l'ACCV.

SOL·LICITUD PER A INSCRIURE'S TELEMÀTICAMENT

 

Amb la inscripció telemàtica s'obté un document en què figura el codi i la data del registre realitzat. No oblides guardar-ho i imprimir-lo per si necessitares acreditar que t'has inscrit.

Enllaços de proves anteriors:

Prova presencial a Gandia

Consulta admesos i tribunal

CURSOS LABORA Nivell 2

Proves de Competències Clau de convocatòries anteriors

Centre Formació Persones Adultes

Jaume I

Gandia