CONVOCATÒRIA DE LES PROVES DE 2020

El procediment d'inscripció a les proves de la JQCV de 2020 s’ajorna fins a nou avís

Carta del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 

Benvolgudes i benvolguts, 

Amb aquesta carta volem comunicar-vos la decisió que la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha pres de suspendre la convocatòria ordinària de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de l’any 2020, davant la situació actual d’estat d’alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març). 

La Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DOGV 8759, d’11.03.2020), va convocar les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es van nomenar la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. En aquesta resolució estaven previstos els períodes de matrícula i el calendari de les proves que s’havien de dur a terme durant l’any 2020. 

La situació actual de confinament fa impossible l’execució de les proves en el calendari previst en la resolució adés esmentada. La salut dels aspirants i del personal avaluador i col·laborador és l’element fonamental a tindre en compte en el desenvolupament d’aquestes proves. Les proves són una activitat col·lectiva que s’ha de dur a terme en espais tancats amb l’assistència de molta gent i que a hores d’ara no es poden desenvolupar amb les garanties sanitàries escaients. 

Per tot això, i en ús de les atribucions que concedeix a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme l’article 2 de l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, s’ha resolt suspendre les proves ordinàries per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià previstes en la Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. 

Conscients de la tasca admirable que desenvolupeu des dels diferents àmbits de treball de què formeu part, volem traslladar-vos amb aquesta carta la voluntat d’aquesta direcció general de convocar un nou calendari de matrícula i realització de les proves quan es coneguen les condicions de la desescalada del confinament i els protocols que establisquen les autoritats sanitàries que permeten el desenvolupament de les proves de la JQCV. 

Us fem arribar el nostre agraïment pel vostre treball i implicació i rebeu una salutació cordial. 

 

Firmat per Rubén Trenzano Juan el 04/05/2020 13:19:21 

President de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 

Cliqueu en la imatge per trobar tota la informació sobre:

  • El procés de matriculació

  • El sistema de pagament de taxes

  • Les dates de convocatòria

  • Els horaris de les convocatòries

Centre Formació Persones Adultes

Jaume I

Gandia