PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Realització de les proves d’accés a cicles formatius:

Amb l’objectiu d’unificar, en la mesura que siga possible, la realització d’aquestes proves en totes les comunitats autònomes s’acorda ajornar-les. En principi, s’apunta la possibilitat de celebrar-les entre el mes de juny i la primera quinzena de juliol, per a permetre que els processos de matrícula es duguen a terme en el moment adequat. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport comunicarà amb el temps necessari les dates de realització de les proves.

Accés directe a la pàgina de presentació i calendari de la prova d'accés a cicles formatius de Conselleria d'educació

Accés directe al dossier d'oferta de cicles formatius a la Comunitat Valenciana

Centre Formació Persones Adultes

Jaume I

Gandia