PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Realització de les proves d’accés a cicles formatius

Calendari Proves d'Accés 2020

INSCRIPCIÓ (del 25 al 29 de maig 2020): 

 • SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

 • SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

 • Publicació llistats d'alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 10 de juny de 2020

 • Publicació llistats provisionals d'admesos: 10 de juny de 2020

 • Publicació llistats definitius d'admesos i exclosos: 19 de juny de 2020

 • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: l'1 i 2 de juliol 2020

 • PROVES GRAU SUPERIOR: l'1 i 2 de juliol 2020

 • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà: 6 de juliol de 2020

 • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau superior: 6 de juliol de 2020

 • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 18 de maig al 8 de juliol de 2020, tots dos inclusivament.

 • Publicació llistats definitivus qualificacions i lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: 10 de juliol de 2020

Accés directe a la pàgina de presentació i calendari de la prova d'accés a cicles formatius de Conselleria d'educació

Accés directe al dossier d'oferta de cicles formatius a la Comunitat Valenciana

Centre Formació Persones Adultes

Jaume I

Gandia