INFORMACIÓ I CITA PRÈVIA

DE 9:00 A 13:00 (962829470)

Horari presentacions cursos

          

NOU CURS!

Cursos Noves Tecnologies

 ENSENYAMENTS

 

1. Ensenyament reglat

  Graduat en Educació Secundària

- Alfabetització
- Neolectors
- Educació de Base

 

* 1r GES Graduat en Educació Secundària

   (torns de matí i nit i) 

* 2n GES Graduat en Educació Secundària

  (torns de matí, vesprada, i semipresencial)

2. Ensenyament no reglat

Cursos de Conselleria

- Valencià

* A1
* A2
* B1

* B2
* C1

* C2

- Preparació per a les proves lliures d'accés a Cicles    Formatius de Grau Superior.

Fes clic ací per veure la convocatòria oficial de 2019

S'ha publicat la Resolució de 28 de febrer de 2019

que convoca les proves d'accés a CF de grau mitjà

i de grau superior del curs 2018-2019, a realitzar els

dies 10 i 11 de juny de 2019 d'acord amb el calendari que s'especifica a l'annex II d'aquesta resolució.

El període d'inscripció abasta del 23 d'abril

al 10 de maig de 2019. 

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

- Anglés Bàsic I, II i III.

- Curs Preparatori LABORA SERVEF Nivell 2

- Cursos Informàtica DIGCOMP

3. Activitats culturals

- Xerrades d'Orientació

- Eixides culturals: cine, teatre, museus, etc.

- Excursions

Centre Formació Persones Adultes

Jaume I

Gandia